Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

European Partnership on Innovative SMEsDátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 01. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIE-2021-INNOVSMES-01-01

Rozpočet: 35 mil.

Kontaktná osoba: 17
Výzva na vytvorenie spoločne programovaného partnerstva Inovatívne malé a stredné podniky, ktoré nadväzuje na iniciatívu Eurostars 2. Projektové návrhy by mali obsahovať dva hlavné typy aktivít:

  1. pravidelné výzvy na predkladanie projektových návrhov na kolaboratívny výskum a inovácie
  2. tvorba synergií a synchronizácia národných programov a lepšia spolupráca a zdieľanie znalostí medzi národnými sprostredkovateľmi

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií