Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EUHubs4Data: Tretia otvorená výzva pre podniky na experimenty s dátamiDátum otvorenia: 07. 11. 2022 00:00

Uzávierka: 09. 11. 2022 00:00 -

ID výzvy: kaskádová výzva

Rozpočet: 60000

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Projekt EUHubs4Data bol spustený v septembri 2020 s cieľom vytvoriť európsku referenciu pre big data experimentovanie a inovácie využívajúce úspechy príslušných európskych iniciatív v oblasti veľkých dát. Jedným z partnerov, ktorí zabezpečujú regionálnu podporu tejto implementácie je aj digitálny inovačný hub Technicom v Košiciach.

EUHubs4Data práve zverejnilo výzvu pre podniky, ktorá podporí experimenty s dátami do výšky 60.000 eur. Príležitosť bude pre záujemcov aktuálna do 9. novembra 2022.

Oprávnení žiadatelia:

  • malé a stredné podniky podľa definície Európskej komisie ako aj startupy,
  • skupina internetových podnikateľov: zúčastniť sa môže skupina minimálne 2 a maximálne 4 podnikateľov s písomným záväzkom založiť podnik, ak sa dostanú do fázy „experimentu“.

Poskytnutý grant sa viaže na experimenty, ktoré využijú služby katalógu ako aj súbory údajov (datasety), s prispením k určeným ukazovateľom, v celkovej dĺžke maximálne 9 mesiacov. Presné informácie nájdete v príručke pre žiadateľa (odkaz nižšie).

Žiadateľ môže získať až 60.000 eur na vlastný experiment a využitie služieb digitálneho inovačného hubu v hodnote 70.000 eur.

Projektová žiadosť sa podáva prostredníctvom portálu euh4d najneskôr 9. novembra 2022 o 17:00 hod.

Viac informácií sa môžete dozvedieť aj z informačného webinára, ktorý sa bude konať 22. 9. o 9:00 hod. Na webinár sa môžete registrovať na uvedenom odkaze.

Viac informácií sa dozviete na nasledujúcich odkazoch:

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: euhubs4data.sk, top