Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Enhancing the European R&I system (HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02)Dátum otvorenia: 15. 05. 2024 00:00

Uzávierka: 25. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02

Kontaktná osoba: Kvetoslava Papanová
Výzva s kódom: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02 – Posilnenie európskeho výskumno-inovačného systému.

Projekty, ktoré sa môžu do výzvy zapojiť musia súvisieť s jednou z troch tém:

 

Text výzvy