Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Energeticky efektívne technológie v HPC (HORIZON-EUROHPC-JU- 2023-ENERGY-04)Dátum otvorenia: 07. 11. 2023 00:00

Uzávierka: 07. 02. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EUROHPC-JU- 2023-ENERGY-04

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU) spustil tri nové výzvy na výskum a inovácie (R&I).

Výzvy sa zameriavajú na tri rôzne oblasti, a to energeticky efektívne technológie, zručnosti a školenia a centrá excelentnosti pre kvantovú výpočtovú techniku.

Cieľom výzvy HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ENERGY-04 je vyvinúť inovatívne energeticky efektívne softvérové technológie HPC prispôsobené pre exascale a post-exascale superpočítače. Iniciatíva sa zameria na vývoj a nasadenie energeticky uvedomelého riešenia správy a monitorovania zdrojov pre superpočítače EuroHPC.

Akcia sa bude zaoberať výzvami spojenými s energeticky efektívnou a energeticky obmedzenou prevádzkou heterogénnych a modulárnych systémov HPC. Spoločné riešenie pre európsky softvérový balík prispeje k harmonizácii európskeho ekosystému HPC, maximalizuje využitie systému a globálny výstup výskumu a vývoja superpočítačov a zároveň minimalizuje plytvanie energiou a zdrojmi.

V súlade s prioritou Európskej únie presadzovať novú zelenú dohodu sa spoločný podnik EuroHPC zaviazal riešiť energetickú efektívnosť a udržateľnosť životného prostredia v celom spektre technológií HPC, ako je napríklad hardvérová technológia s nízkou spotrebou energie, dynamická úspora energie a inovatívne techniky vrátane pokročilé chladenie a recyklácia tepla. Zatiaľ čo energetická účinnosť predstavuje mnohorozmerné výzvy v rámci celého hodnotového reťazca HPC, spoločný podnik EuroHPC sa zameriava aj na zlepšenie množstva a kvality výstupov výskumu a vývoja na spotrebovanú energetickú jednotku.

Výzva je otvorená na predkladanie návrhov do 7. februára 2024, 17:00 (SEČ).

Viac informácií o výzve

Zdroj: eurohpc-ju.europa.eu, 20. 11. 2023, top