Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT RawMaterials: Výzva na aktivity RIS HubovDátum otvorenia: 12. 11. 2022 00:00

Uzávierka: 14. 11. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Znalostno-inovačná komunita EIT RawMaterials vyhlásila výzvu pre registrované právnické osoby alebo konzorciá z Estónska, Lotyšska, Litvy, Českej republiky, Grécka, Srbska, Slovenska, južného Španielska, Slovinska a Chorvátska, ohľadom zavedenia aktívít RIS Hubov pod EIT RawMaterials v jednej z týchto krajín alebo regiónov.

EIT RawMaterials RIS Huby pracujú na splnení poslania EIT RawMaterials umožniť udržateľnú konkurencieschopnosť európskeho sektora nerastov, kovov a materiálov podporou inovácií, vzdelávania a podnikania.

Žiadosti musia preukázať, ako navrhované činnosti prispejú k cieľom strategického programu EIT RawMaterials 2021 až 2027. Výber predložených návrhov bude vo veľkej miere závisieť od ich prínosu k načrtnutým strategickým prvkom.

Návrhy musia byť predložené do 14. novembra 2022, 13:00 hod.

Viac informácií o výzve je možné nájsť na stránke eitrawmaterials.eu.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: eitrawmaterials.eu, top