Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Raw Materials – Call for Projects to start in 2023Dátum otvorenia: 29. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 31. 05. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Raw Materials, ktoré je jedným zo znalostných a inovačných spoločenstiev EIT, otvára novú výzvu na podávanie projektových návrhov na rok 2023 (tzv KAVA 10 výzva).

Projektové návrhy je možné podávať v oblastiach:

 • Regionálna inovačná schéma (RIS)
 • Vzdelávacie projekty
 • Upscaling projekty

Tematické okruhy:

 • exploration
 • mining and processing
 • future exploration, mining, and processing technologies
 • innovation in the substitution of critical, toxic, and low-performance materials
 • additive manufacturing of materials
 • resource efficient design of materials
 • industrial symbiosis
 • design for recycling and life-time extension
 • end-of-life product recycling
 • chain of custody

Deadline na podanie draftu projektového návrhu je 31.05.2022 13:00 CET

Deadline na podanie finálneho projektového návrhu je 14.09.2022 13:00 CET

Viac informácií a podrobné podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Raw Materials

Zdroj: web stránka EIT Raw Materials, erh