Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing – súťaž BoostUp! East 2023Dátum otvorenia: 16. 03. 2023 00:00

Uzávierka: 16. 05. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing otvoril súťaž BoostUp! East 2023 pre start-upy s riešeniami v oblasti výrobných technológií z krajín Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.

Prihlášky musia zodpovedať jednej z oblastí zamerania (focus areas) EIT Manufacturingu (nájdete na web stránke), ako aj nasledujúcim technologickým doménam:

 • Simulation & Advanced Engineering Tools
 • Industrial VR/AR
 • Industrial Robotics
 • Logistics Tech
 • Additive Manufacturing (3D printing)
 • Predictive Maintenance
 • Advanced Sensors
 • Advanced Detection (IR/Noise/etc.)
 • Industrial Cybersecurity
 • Connectivity and IoT Infrastructure
 • Data analytics/AI
 • Digital Twins
 • Green Manufacturing Tech

Uzávierka na podávanie prihlášok je stanovená na 16.05.2023, 23:59 CEST.

Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na web stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing