Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing – RIS Inclusiveness CallDátum otvorenia: 02. 08. 2023 00:00

Uzávierka: 04. 08. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing otvoril výzvu RIS Inclusiveness Call, ktorá sa zameriava na subjekty z krajín EIT RIS, ktoré vyvíjajú inovatívne riešenia, aby bola práca vo výrobnom priemysle inkluzívnejšia pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Ide o riešenia, ktoré majú byť v jednej z oblastí – EIT Manufacturing flagships:

  • Flexible Production Systems for Competitive Manufacturing,
  • Low Environmental Footprint Systems & Circular Economy for Green Manufacturing,
  • Digital & Collaborative Solutions for Innovative Manufacturing Ecosystems,
  • Human-machine co-working for socially sustainable manufacturing.

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je 04.08.2023, 23:59 CEST.

Informácie o podmienkach výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing