Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing – Empowering SMEs CallDátum otvorenia: 11. 10. 2023 00:00

Uzávierka: 11. 12. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing vyhlásil novú výzvu Empowering SMEs Call, ktorej cieľom je prilákať, vybrať a podporiť malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú ochotné ďalej inovovať ich existujúce riešenia (TRL 8/9), aby sa prispôsobili a expandovali na trhy nad rámec svojich súčasných aplikácií.

Do výzvy sa môžu hlásiť MSP ako mono-žiadatelia alebo malé konzorcium v zložení MSP a cieľový užívateľ. V rámci výzvy môžu žiadať o finančnú podporu ako aj podporné služby zo strany EIT Manufacturing.

Výzva je otvorená od 11.10.2023 12:00 hod. Uzávierka výzvy: 11. 12. 2023 do 23:59 CEST.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing