Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing – Discover Vienna: Manufacturing Edition 2023Dátum otvorenia: 22. 02. 2023 00:00

Uzávierka: 31. 03. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing organizuje v spolupráci s Vienna Business Agency už tretiu edíciu programu Discover Vienna: Manufacturing Edition počas start-upového festivalu ViennaUP’23. Jedná sa o iniciatívu, ktorá podporuje prosperujúce scale-upy, ktoré poskytujú európske technológie a riešenia pre výrobný sektor.

Prihlášku do programu je možné zaslať do 31.03.2023 23:59 CEST.

Podrobnosti o programe ako aj podmienky účasti nájdete na stránke EIT Manufacturingu.

Zdroj: EIT Manufacturing, erh