Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing – Discover Vienna: Manufacturing Edition 2022Dátum otvorenia: 08. 03. 2022 00:00

Uzávierka: 03. 05. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing je jedným z  inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy.

EIT Manufacturing CLC East, ktoré sídli vo Viedni, spolu s Vienna Business Agency zorganizovali iniciatívu pre úspešné start-upy a scale-upy, ktoré majú riešenia v oblasti výrobných technológií, ktorá sa bude konať počas festivalu ViennaUP´22.

Prihlášky sa podávajú v jednej z oblastí definovaných EIT Manufacturing flagshipmi ako aj v technologických doménach: Simulation & Advanced Engineering Tools, Industrial VR/AR, Industrial Robotics, Logistics Tech, Additive Manufacturing (3D Printing), Predictive Maintenance, Advanced Sensors, Advanced Detection (IR/Noise/etc.), Industrial Cybersecurity, Connectivity and IoT Infrastructure, Data analytics/AI, Digital Twins.

Deadline na podávanie prihlášok do výzvy je organizovaný prostredníctvom 3 cut off termínov: 01.04.2022, 15.04.2022 a 03.05.2022.

Posledný cut off termín na zaslanie prihlášky je 03.05.2022, 23:59 CEST.

Detailné informácie o tom, čo program ponúka a podmienky nájdete na stránke EIT Manufacturing.

Zdroj: EIT Manufacturing, erh