Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Jumpstarter 2023Dátum otvorenia: 22. 02. 2023 00:00

Uzávierka: 16. 04. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Vďaka úzkej spolupráci s komunitami EIT sa program EIT Jumpstarter stal jedným z kľúčových akcelaračných nástrojov na prenos inovatívnych nápadov z laboratórií na trh. Ide o vlajkový program spolupráce v rámci regiónu RIS, ktorý už šiestykrát realizujú EIT Health, EIT Food, EIT RawMaterials, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing, EIT Urban Mobility a EIT Digital.

Program je zameraný na talentovaných ľudí – inovátorov, vedcov, študentov doktorandského alebo magisterského štúdia – s nápadom na inovatívny produkt alebo službu, pochádzajúcich prevažne z krajín strednej a južnej Európy, ktorí pôsobia v oblasti zdravotníctva, nerastných surovín, energetike, udržateľnej mobilite alebo výrobných odvetviach. EIT Jumpstarter prijíma tiež prihlášky z oblastí, ktoré pokrývajú oblasti Nový európsky Bauhaus, Digital a Rebuild Ukraine.

Program pomáha premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie, pomáha inovátorom a podnikateľom vybudovať životaschopný obchodný model v súvislosti s ich nápadom na inovatívny produkt alebo službu a overiť ho. Počas 8-mesačného programu získajú úspešní žiadatelia možnosť potvrdiť si svoj podnikateľský koncept, vypracovať podnikateľský plán a predstaviť svoje nápady budúcim potenciálnym investorom. Najlepšie tímy v každej kategórii budú mať šancu vyhrať finančnú odmenu 10 000 EUR.

Dôležité dátumy:

Termín na predkladanie podnikateľských nápadov: 16. apríl 2023

Výber nápadov a pozvánka na bootcampy: máj 2023

Bootcampy sa budú konať online v máji až júni 2023.

Spoločný tréning: júl-september 2023

Veľké finále: november 2023

EIT Jumpstarter

Podrobné informácie

Predkladanie žiadostí

Zdroj: EIT, 7.3.2022, mob