Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Jumpstarter 2022Dátum otvorenia: 07. 03. 2022 00:00

Uzávierka: 10. 04. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Vďaka úzkej spolupráci s komunitami EIT sa program EIT Jumpstarter stal jedným z kľúčových akcelaračných nástrojov na prenos inovatívnych nápadov z laboratórií na trh. Ide o vlajkový program spolupráce v rámci regiónu RIS, ktorý už piatykrát realizujú EIT Health, EIT Food, EIT RawMaterials, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility.

Program je zameraný na talentovaných ľudí – inovátorov, vedcov, študentov doktorandského alebo magisterského štúdia – s nápadom na inovatívny produkt alebo službu, pochádzajúcich z krajín strednej a južnej Európy, ktorí pôsobia v oblasti zdravotníctva, nerastných surovín, energetike, mestskej mobilite alebo výrobných odvetviach. EIT Jumpstarter prijíma tiež prihlášky z oblastí, ktoré pokrýva iniciatíva Nový európsky Bauhaus.

Program pomáha premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie, pomáha inovátorom a podnikateľom vybudovať životaschopný obchodný model v súvislosti s ich nápadom na inovatívny produkt alebo službu a overiť ho. Počas 8-mesačného programu získajú úspešní žiadatelia možnosť potvrdiť si svoj podnikateľský koncept, vypracovať podnikateľský plán a predstaviť svoje nápady budúcim potenciálnym investorom. Najlepšie tímy v každej kategórii budú mať šancu vyhrať finančnú odmenu 10 000 EUR.

Oprávnené krajiny:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Čierna Hora, Republika Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko, Guadeloupe, Francúzska Guyana, Réunion, Martinik, Mayotte a Saint-Martin (Francúzsko), Azory a Madeira (Portugalsko) a Kanárske ostrovy (Španielsko). Ďalšie oprávnené krajiny v oblasti surovín: Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Írsko.

Dôležité dátumy:

Termín na predkladanie podnikateľských nápadov: 10. apríl 2022

Výber nápadov a pozvánka na bootcampy: 4. máj 2022

Bootcampy sa budú konať online v máji až júni 2022.

Spoločný tréning: júl – september 2022

Veľké finále: november 2022

Bližšie informácie a registrácia

Zdroj: EIT, 9.3.2022, mob