Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health’s Attract To Invest programmeDátum otvorenia: 01. 07. 2022 00:00

Uzávierka: 09. 09. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Tento program je určený pre mikro a malé podniky, spin-offy a start-upy, ktoré už majú k dispozícii prototyp, MVP alebo finálny produkt pre zákazníkov aspoň na jednom trhu EÚ a ktorých produkt/služba už generuje výnosy.

Program Attract To Invest v rámci EIT Health pripravuje spoločnosti na úspešné investičné kolá. Úspešné tímy sa naučia praktické techniky prípravy svojej spoločnosti na úspešné investičné kolo, získajú financie na zlepšenie svojich produktov alebo služieb a rozšíria svoju profesionálnu sieť. 15 najlepších firiem získa financovanie vo výške 20 000 EUR, ktoré bude možné použiť na mentorov, cestovné náklady a na rozvoj produktov/služieb. Súčasťou projektových aktivít bude aj účasť na tzv. Fundraising Bootcamp (predpokladaný dátum konania: 17 – 30. 9. 2022).

Oprávnené sú podniky, ktoré sú registrované ako právnická osoba v jednej z týchto krajín: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Ukrajina, Turecko.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 9. septembra 2022.

Bližšie informácie

Predkladanie žiadostí

Kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT Health, 15.7.2022, mob