Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health – SCIFI – From Scientists to Innovators for IndustryDátum otvorenia: 21. 06. 2023 00:00

Uzávierka: 23. 06. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
SCIFI – From Scientists to Innovators for Industry je kurz určený pre tých, ktorí by radi zmenili svoje pôsobenie a akademický výskum by chceli zameniť za prácu vo farmaceutickom a medicínskom priemysle. Kurz pomôže účastníkom zvládnuť tento prechod pod vedením skúsených mentorov, zástupcov z akademického prostredia a priemyslu. Zapojiť sa môžu mladí výskumníci vrátane doktorandov a postdoktorandov.

Program ponúka dve možnosti, ako sa zúčastniť: full programmelight programme. Obe alternatívy obsahujú trojmesačný online vzdelávací program.

Plný program zahŕňa okrem iného: sedem základných modulov a tri bonusové moduly, mentoring, prácu na priemyselnej prípadovej štúdii, prezentáciu výsledkov štúdie pred porotou.

Časová náročnosť: programu je potrebné venovať približne 4 – 5 hodín týždenne od septembra do decembra 2023. Tzv. light programme je skrátený program, obsahuje len niektoré z aktivít, časovo si vyžaduje približne 1,5 h týždenne od septembra do decembra 2023. Poplatok za plný program je vo výške 500 eur.

EIT Health ponúka 10 štipendií pre full programme:

  • 5 miest pre uchádzačov, ktorí pochádzajú z krajín RIS (vrátane Slovenska) a v súčasnosti v danej krajine aj pôsobia
  • 5 miest pre ukrajinských výskumníkov

Bližšie informácie

Často kladené otázky k programu

Zdroj: EIT Health, mob