Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health DRIVE Training ProgrammeDátum otvorenia: 13. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 12. 07. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Cieľom výzvy je vytvoriť komplexný podporný program pre začínajúce podniky v oblasti zdravia a biologických vied, kde získajú informácie, ako vytvoriť a riadiť udržateľné programy podpory prispôsobené ich regionálnemu prostrediu a potrebám.

Žiadateľmi môžu byť akcelerátory, inkubátory, vedecké parky, kancelárie pre transfer technológií, regionálne inovačné agentúry, inovačné centrá z krajín RIS, ktoré majú minimálne 1-ročnú skúsenosť s podporou pre start-upov/podnikateľov. Uchádzať sa nemôžu organizácie, ktoré aktuálne pôsobia ako EIT Health RIS hub.

Ide o tréningový program, ktorý zahŕňa:

  • dokonalé porozumenie nevyužitého potenciálu v  inovačnom ekosystéme,
  • navrhnutie udržateľného programu podporujúceho start-upy zamerané na oblasť zdravia a prírodné vedy,
  • hodnotenie a meranie vplyvu start-upov v ekosystéme,
  • identifikácia a zapojenie kľúčových aktérov pri budovaní inovačného ekosystému.

EIT Health DRIVE pozostáva z praktických školení s odborníkmi z popredných inovačných ekosystémov a individuálnej a tímovej práce. Trvanie programu je 15 týždňov (od 29. augusta do 8. decembra 2022) a pozostáva z kombinácie školení v Holandsku, Portugalsku, Maďarsku, ako aj online a formou individuálnej a tímovej práce.

Školenia za osobnej účasti sa uskutočnia v týchto termínoch:

  • 29. august – 2. september: úvodný bootcamp v Holandsku (Delft)
  • 25. – 27. október: workshop v Portugalsku
  • 7. – 8. december: záverečné stretnutie v Budapešti

Online stretnutia pozostávajú z mentorských stretnutí a diskusií typu peer-to-peer.

Účastnícky poplatok za vzdelávací program EIT Health DRIVE je 15 000 EUR za tím. 100 % nákladov bude uhradených šiestim organizáciám s najvyšším počtom bodov. Rovnako EIT Health InnoStars uhradí týmto organizáciám aj 100 % cestovných a ubytovacích nákladov na tri stretnutia v Holandsku, Portugalsku a Maďarsku.

Všetky úplné návrhy musia byť predložené prostredníctvom registračnej platformy EIT Health InnoStars – Wufoo, najneskôr do 12. júla 2022, 12:00 SEČ.

Bližšie informácie

Text výzvy

Zdroj: EIT Health, 24.05.2022, mob