Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Food -Regenerative Agriculture University Programme for AgronomistsDátum otvorenia: 28. 08. 2023 00:00

Uzávierka: 16. 10. 2023 00:00 -
Výzva EIT Food má za cieľ vybrať akademickú organizáciu alebo skupinu organizácií vedenú akademickým partnerom, ktorý poskytne kvalitný praktický vzdelávací program na školenie agronomických poradcov v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva.

Program, prístup k realizácii, moduly aj obsah musí zohľadňovať špecifiká danej oblasti a musí zapadať do rámca EIT Food na zabezpečenie kvality vo výučbe a vzdelávaní.

Viac informácií a podmienky výzvy sú zverejnené na stránke EIT Food.

Zdroj: EIT Food, 28.8.2023, nakh