Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Digital Venture Program – pre tímy a jednotlivcovUzávierka: 28. 04. 2024 12:00 -

Rozpočet: 30000

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Výzva znalostno-inovačnej komunity EIT Digital hľadá tímy a jednotlivcov ako aj startupy bez založenej právnej formy (resp. založené po 1.1. 2024). Cieľom programu EIT Digital Venture je podporiť inovatívne nápady v oblastiach digitálny priemysel, digitálne technológie, digitálny blahobyt, digitálne financie a digitálne mestá a pomôcť  im dosiahnuť úroveň minimálnej pripravenosti na spustenie (MVP).

Finančná podpora naprieč všetkými fázami programu predstavuje celkovo 30-tisíc eur s možnosťou nájsť si potenciálneho investora.

 

Výzva EIT Digital Venture Program má termín uzávierky prihlášok 28. apríla 2024.

V tomto roku zabezpečuje na Slovensku a v Česku podporu inkubačnému programu EIT Digital Venture Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

 

Zdroj: eitdigital.eu, top