Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Digital – Innovation Factory 2023Dátum otvorenia: 11. 11. 2023 00:00

Uzávierka: 13. 11. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
EIT Digital, znalostné a inovačné spoločenstvo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) zamerané na oblasť digitálnych technológií, zverejnilo novú výzvu na predkladanie projektových návrhov.

Výzva pre rok 2022 vychádza z inovačnej stratégie EIT Digital Strategic Innovation Agenda 2022-2024, v ktorej bolo zadefinovaných 5 strategických oblastí: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing a Digital Finance.

EIT Digital Innovation Factory podporuje pan-európske podnikateľské tímy z vzdelávacích, výskumných a biznis organizácií, aby založili alebo podporili digitálne DeepTech podniky. Projektové návrhy by mali predstavovať špecifické technologické riešenie pre dôležité problémy v biznise a byť v súlade s 5 strategickými oblasťami zamerania EIT Digital.

Základné informácie

  • Zameranie – zakladanie podniku alebo podpora podniku v rannom štádiu,
  • tím 2 až 4 komplementárnych organizácií, ktoré sú v EIT Digital ekosystéme z aspoň 2 rôznych európskych krajín,
  • predpokladaná dĺžka projektu 6 mesiacov.

EIT Digital je partnerská organizácia. To znamená, že v rámci výzvy sa od organizácií očakáva, že už sú partnermi EIT Digital alebo sa stanú partnermi EIT Digital. Organizácie, ktoré nie sú členmi EIT Digital, musia požiadať o členstvo najneskôr v momente odoslania projektového návrhu. Členstvo má rôzne úrovne a rôznu výšku členských poplatkov podľa typu organizácie.

Projektové žiadosti sa predkladajú elektronicky cez intranet EIT Digital.

Prvý termín uzávierky výzvy bol 15. máj 2023 o 17:00 hod.

Nadchádzajúci termín uzávierky (2nd cut-off) je 13. novembra 2023 o 17:00 hod.

Viac informácii a podmienky výzvy EIT Digital

EIT Digital

Zdroj: EIT Digital, 14.04.2023, aktualiz. 14. 6. 2023, erh/top