Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Digital – Innovation Factory 2022Dátum otvorenia: 18. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 01. 03. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Digital, znalostné a inovačné spoločenstvo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) zamerané na oblasť digitálnych technológií, zverejnilo novú výzvu na predkladanie projektových návrhov.

Výzva pre rok 2022 vychádza z inovačnej stratégie EIT Digital Strategic Innovation Agenda 2022-2024, v ktorej bolo zadefinovaných 5 strategických oblastí: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing a Digital Finance.

EIT Digital Innovation Factory podporuje pan-európske podnikateľské tímy z vzdelávacích, výskumných a biznis organizácií, aby založili alebo podporili digitálne DeepTech podniky. Projektové návrhy by mali predstavovať špecifické technologické riešenie pre dôležité problémy v biznise a byť v súlade s 5 strategickými oblasťami zamerania EIT Digital.

Základné informácie

  • Zameranie – zakladanie podniku alebo podpora podniku v rannom štádiu,
  • tím 2 až 4 komplementárnych organizácií, ktoré sú v EIT Digital ekosystéme z aspoň 2 rôznych európskych krajín,
  • predpokladaná dĺžka projektu 6 mesiacov.

EIT Digital je partnerská organizácia. To znamená, že v rámci výzvy sa od organizácií očakáva, že už sú partnermi EIT Digital alebo sa stanú partnermi EIT Digital. Organizácie, ktoré nie sú členmi EIT Digital, musia požiadať o členstvo najneskôr v momente odoslania projektového návrhu. Členstvo má rôzne úrovne a rôznu výšku členských poplatkov podľa typu organizácie.

Projektové žiadosti sa predkladajú elektronicky cez intranet EIT Digital 2022, v priebehu roka sa očakávajú 3 termíny uzávierky tejto výzvy.

Prvý termín uzávierky výzvy je 01.03.2022 5pm CEST. Počas roka 2022 sú plánované ešte 2 ďalšie uzávierky výzvy Innovation Factory, a to 01.06.2022 a 15.11.2022.

Súvisiace podujatia:

25.01.2022 10:00 AM – 11:00 AM CET– Information Session – online

08.02.2022 EIT Digital Brokerage Event. V rámci podujatia bude prebiehať možnosť prezentovať projektové návrhy v rámci pitching session.

Viac informácii a podmienky výzvy EIT Digital

Zdroj: EIT Digital, 21.01.2022, erh