Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Connect New European Bauhaus CallDátum otvorenia: 19. 07. 2023 00:00

Uzávierka: 29. 09. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Cieľom výzvy na predkladanie návrhov v rámci projektu Connect New European Bauhaus (NEB) je aktivizovať riešenia a iniciatívy vytvorené občanmi s cieľom riešiť výzvy, ktorým čelia európske mestá, prímestské a vidiecke oblasti a uľahčiť tak výmenu poznatkov a zároveň sa zamerať na udržateľnosť a inkluzívnosť.

Grant je určený na spoločné navrhovanie a spoluzodpovednosť za verejný priestor, sociálnu aktiváciu a vzdelávacie aktivity zamerané na aspoň jednu z výziev EIT NEB, ktoré vychádzajú zo štyroch tematických osí NEB:

  • Reconnecting with nature
  • Regaining a sense of belonging
  • Prioritising the places and people that need it the most
  • The need for long-term, life cycle thinking in the industrial ecosystem

Výzva je otvorená pre tzv. monožiadateľov – o podporu sa môže uchádzať právnická osoba z členských štátov EÚ, resp. krajín asociovaných k programu Horizont Európa. Vítané sú projektové návrhy žiadateľov z krajín RIS, kam patrí aj Slovensko.

Výška príspevku na projekt je 15 000 EUR. Miera financovania oprávnených výdavkov je 80 %. Celkovo sa ráta s podporením 8 projektov.

Bližšie informácie a text výzvy

Zdroj: EIT, mob