Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT – 2023 New European Bauhaus Booster CallDátum otvorenia: 16. 01. 2023 00:00

Uzávierka: 13. 03. 2023 00:00 -

Rozpočet: 1 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Nový európsky Bauhaus (NEB) Booster 2.0 hľadá najinovatívnejšie podniky, ktoré vyvíjajú riešenia pre udržateľnejšiu a inkluzívnejšiu Európu.

Do výzvy sa zapojilo 5 znalostných a inovačných komunít EIT, a to EIT Digital, EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility.

Cieľom výzvy je identifikovať a spolupracovať so start-upmi, ktoré integrujú súčasne tri základné parametre NEB do svojich činností, produktov či služieb. Podporené budú start-upy, ktoré

  • sa zaoberajú udržateľnosťou v podobe zmierňovania dôsledkov zmeny klímy alebo prispôsobovania sa jej, podpory udržateľného rozvoja a dopravy, výroby a/alebo poľnohospodársko-potravinárskeho využitia, ako aj podpory obehového hospodárstva

  • vychádzajú zo spoločenského dopytu a reagujú na potreby konkrétnej sociálnej skupiny v miestnom/regionálnom/národnom/európskom kontexte

  • majú v tíme dizajnéra, resp. zabezpečia estetickú stránku alebo kvalitu zážitku v rámci koncepcie ich riešenia

Služby a produkty žiadateľov sa musia týkať aspoň jednej z týchto oblastí v rámci tematických osí NEB:

  • Reconnecting with nature
  • Regaining a sense of belonging
  • Prioritising the places and people that need it most
  • Fostering long-term, life-cycle and integrated thinking in the industrial ecosystem

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 13. marca 2023.

Bližšie informácie

Text výzvy

Predkladanie projektových návrhov

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: EIT, mob