Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Transition Open 2024Dátum otvorenia: 18. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 18. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2024-TRANSITIONOPEN-01

Rozpočet: 94 mil. EUR

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Podmienky výzvy EIC Transition Open 2024 (HORIZON-EIC-2024-TRANSITIONOPEN-01), ktorá sa otvorila 18. 4. 2024.

Oprávnená pre témy: akékoľvek
Uzávierka: 18. 9. 2024, do 17:00 Bruselského času

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie.

EIC Transition je limitovaná schéma, tzn. žiadosti musia vychádzať z výsledkov už realizovaných projektov. zoznam oprávnených projektov je zverejnený na linku.

Výzva Open je bez tematického obmedzenia.

Pracovný program EIC pre rok 2024

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk