Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Transition Challenge 2023: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applicationsDátum otvorenia: 17. 01. 2023 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Podmienky výzvy EIC Transition Challenge: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications (HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONCHALLENGES-01), ktorá bola otvorená 17. 1. 2023.

Očakávaný výstup: realizácia významného pokroku v mikro-nano-bio medicínskych systémoch na úroveň technologickej vyspelosti vhodnej na využitie v praxi. Dlhodobý výstup zahŕňa umiestnenie európskych mikro-nano-bio ekosystémov na popredné miesto v oblasti inovácií produktov, čím sa podporí vedúce postavenie na svetovom trhu.

EK zorganizovala k tejto výzve informačný deň 2. 2. 2023. Záznam z podujatia nájdete na tomto linku.

Uzávierka: 12. 4. 2023, 27. 9. 2023, vždy do 17:00 Bruselského času

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk