Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Pathfinder Challenge 2023: Precision NutritionDátum otvorenia: 20. 06. 2023 00:00

Uzávierka: 25. 10. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Výzva do schémy Precision Nutrition (HORIZON-EIC-2023-PATHFINDERCHALLENGES-01-03) je otvorená.

Challenge Guide (Sprievodca k výzve)

Záznam z informačného dňa EK k tejto výzve (vrátane prezentácie) nájdete na tomto linku.

Viac o schéme EIC Pathfinder v slovenskom jazyku.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk