Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator Challenges 2024 – Food from precision fermentation and algaeDátum otvorenia: 03. 01. 2024 00:00

Uzávierka: 03. 10. 2024 17:00 -

Rozpočet: 50 mil. EUR €

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Výzva do schémy EIC Accelerator Challenges – Food from precision fermentation and algae (HORIZON-EIC-2024-ACCELERATOR-01) je otvorená.

Short application (krátky návrh) môžete podať kedykoľvek prostredníctvom linku na Funding & Tenders Opportunities Portal.

Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 13. 3. 2024, 3. 10. 2024 – vždy do 17:00 Bruselského času

EK zorganizovala k výzvam EIC Accelerator Challenges informačný deň 16. 1. 2024. Záznam z podujatia a prezentácie k jednotlivým „challenges“ nájdete na tomto linku.

Pracovný program EIC na rok 2024

Viac o schéme EIC Accelerator v slovenskom jazyku.

 

Národný kontaktný bod: Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk