Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Druhá výzva spoločného podniku pre inteligentné siete a služby (SNS JU)Dátum otvorenia: 17. 01. 2023 00:00

Uzávierka: 25. 04. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby (SNS JU) má od 17. januára 2023 otvorenú druhú výzvu na predkladanie návrhov. Ide o Európske partnerstvo spadajúce pod oblasti klastra 4 programu Horizont Európa v rámci témy digitalizácia.

Deväť tém výzvy je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Možnosť podávania projektových návrhov do tejto výzvy je otvorená do 25. apríla 2023.

Viac informácií o výzve

Zdroj: smart-networks.europa.eu, 15.2.2023, top