Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal (HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01)Dátum otvorenia: 21. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 05. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01

Rozpočet: 116,5 mil.

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci štvrtej Destinácie: Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné na Zelenú dohodu.

Očakávaný dopad Klastra 4: Otvorená strategická autonómia v digitálnych technológiách a v budúcich rozvíjajúcich sa podporných technológiách, posilňovaním európskych kapacít v kľúčových častiach digitálnych a budúcich dodávateľských reťazcov, umožňovaním agilných reakcií na naliehavé potreby a investíciami do včasného objavovania a priemyselného zavádzania nových technológií.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01:

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-26: Open source for cloud-based services (RIA)

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-03: Advanced multi-sensing systems (Photonics Partnership) (RIA)

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-30: European Enabling technologies for Beyond 5G/6G RAN disaggregated architectures (RIA)

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-35: Advanced characterisation methodologies to assess and predict the health and environmental risks of nanomaterials (RIA)

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-39: Ultra low energy and secure networks (RIA)

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-38: International cooperation in semiconductors (CSA)

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh