Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Development of scalable, safe bio-based surfactants with an improved sustainability profileDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 15 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IA-05 Development of scalable, safe bio-based surfactants, with an improved sustainability profile

Vývoj škálovateľných, bezpečných bio-tenzidov s vylepšeným profilom udržateľnosti:

  • Táto téma sa zameriava na vývoj nových tenzidov na biobáze s vylepšeným profilom udržateľnosti, ktoré sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu. Cieľom je vývoj škálovateľných riešení, ktoré by mohli nahradiť fosílne tenzidy a zlepšiť environmentálnu udržateľnosť v rôznych odvetviach.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh