Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymersDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 26. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 10 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2023-R-04 Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymers

Vývoj nových vysoko výkonných bio-založených polymérov a kopolymérov :

  • Téma sa zameriava na vývoj nových polymérov a kopolymérov založených na biologických zdrojoch. Očakáva sa návrh projektu, ktorý umožní vývoj nových a lepších polymérov a kopolymérov, ktoré budú mať vysokú výkonnosť a budú vyrábané z obnoviteľných zdrojov. Cieľom je zlepšiť udržateľnosť priemyselných procesov a produkovať polyméry s lepšími vlastnosťami a širším využitím.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh