Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarksDátum otvorenia: 22. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 23. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2022

Rozpočet: 3 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks

Úspešný návrh podporí priemyselné odvetvia na báze biologických látok, obchodníkov a certifikačné spoločnosti pri sledovaní environmentálnych vplyvov a obehovosti priemyselných systémov na báze biologických látok s cieľom umožniť zodpovednú výrobu v priemyselných systémoch na báze biologických látok v EÚ v súlade s plánom klimatických cieľov do roku 2030 a akčným plánom EÚ pre nulové znečistenie. Výsledky projektu prispejú k posilneniu obehových systémov na báze biologických surovín, ktoré budú fungovať v súlade s planetárnymi hranicami, nahradia systémy založené na fosílnych palivách a ich uhlíkovú stopu, zmiernia zmenu klímy, obnovia biodiverzitu a ochránia kvalitu ovzdušia, vody a pôdy pozdĺž dodávateľského reťazca biologických surovín a priemyselných hodnotových reťazcov v rámci EÚ a pridružených krajín a za hranicami.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh