Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocksDátum otvorenia: 22. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 22. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2022

Rozpočet: 12 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-03 Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks

Úspešné návrhy prispejú k vývoju nových  chemikálií na biologickej báze s lepšími technickými a/alebo environmentálnymi vlastnosťami, ktoré prispejú k obehovosti a uhlíkovej neutralite súvisiacich systémov. Očakáva sa preto, že projekty budú reagovať na stratégiu EÚ pre biohospodárstvo a jej akčný plán, stratégiu pre udržateľnosť chemických látok, priemyselnú stratégiu EÚ a pripravovaný spôsob transformácie ekosystému energeticky náročných priemyselných odvetví.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh