Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Citizen science for soil healthDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Rozpočet: 6 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-09 Citizen science for soil health – Research and Innovation Actions

Občianska veda je dôležitým nástrojom pri prinášaní vedy ľuďom a podpore cieľa univerzálneho a rovnakého prístupu k vedeckým údajom a informáciám. Projekty občianskej vedy zosilňujú vedecký výskum a podporujú vedcov pri dosahovaní ich výskumných cieľov. Pokiaľ ide o pôdu, občianskej vede sa venovala menšia pozornosť. Napriek tomu má obrovský potenciál zvýšiť povedomie o význame pôdy, zhromaždiť širokú škálu údajov špecifických pre danú lokalitu, a tým doplniť „formálne“ programy odberu vzoriek pôdy a existujúce súbory údajov.

Zapojenie občanov vrátane obhospodarovateľov pôdy do mapovania pôdy a monitorovania pôdy poskytuje nové príležitosti, a to aj prostredníctvom využívania digitálnych technológií. Hlavnými výzvami však zostáva integrácia údajov z občianskej vedy s údajmi z odborných pozorovaní v dôsledku otázok kontroly kvality, metodík a potenciálnej zaujatosti pozorovateľa.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh