Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CENTRES OF EXCELLENCE FOR HPC APPLICATIONS (HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01)Dátum otvorenia: 27. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 06. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Partnerstvo EuroHPC napomáha EÚ a participujúcim štátom v EuroHPC JU koordinovať snahy a spájať zdroje, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

V rámci výzvy HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01 sú zverejnené nasledujúce témy:

HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-01: Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era

HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-02: Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation

Zdroj: Funding & Tenders Opportunities Portal, erh