Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Building the mission’s knowledge repository and advancing the European Soil ObservatoryDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Rozpočet: 6 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-01 Building the mission’s knowledge repository and advancing the European Soil ObservatoryInnovation Action

Údaje a poznatky o pôdach sú široko distribuované a vo všeobecnosti nie sú dostatočne štruktúrované, čo bráni ich objaveniu a použiteľnosti. Osobitným problémom je integrácia výstupov a výsledkov z výskumných projektov, ktoré by podporili holistické pochopenie výziev v oblasti zdravia pôdy a potenciálnych riešení alebo umožnili opätovné využitie dostupných poznatkov a údajov na rôzne účely. 6 000 000

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh