Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Biogenic carbon capture and use for circular bio-based productsDátum otvorenia: 22. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 22. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2022

Rozpočet: 10 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01 Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular bio-based products

Úspešné návrhy podporia výskumníkov a inovátorov pri modernizácii technologických riešení pre

  • zachytávanie a využívanie biogénneho plynného uhlíka a
  • výrobu udržateľných obehových produktov, ktoré nie sú založené na fosílnych palivách

v súlade s cieľmi európskym právnym predpisom v oblasti klímy a iniciatívami uvedenými v oznámení Európskej komisie „Sustainable Carbon Cycles“.

Úspešné návrhy prispejú k zmierneniu zmeny klímy v priemyselných systémoch na biologickom základe.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh