Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability/circularity-by-designDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 17 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-03 Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability /circularity-by-design

Obalové bio-materiály s vylepšenými vlastnosťami: bariérové, vhodné na kontakt s potravinami, tvarovanie, tlačiteľnosť, bezpečnosť, recyklovateľnosť/plánovaná obehovosť:

  • Očakáva sa, že tieto návrhy povedú k vývoju inovatívnych obalových materiálov na biologickom základe, ktoré budú zabezpečovať ochranu potravín, zlepšovať ich kvalitu a bezpečnosť, a zároveň budú priateľské k životnému prostrediu.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli.

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh