Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies 2022 (HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01)Dátum otvorenia: 21. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 05. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01

Rozpočet: 70,5 mil.

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci šiestej Destinácie: Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií.

Očakávaný dopad Klastra 4: na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií prostredníctvom obojsmerného zapojenia do vývoja technológií, posilňovania postavenia koncových používateľov a pracovníkov a podpory sociálnej inovácie.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01:

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-03: Internet architecture and decentralised technologies (RIA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-05: Next Generation Safer Internet: Technologies to identify digital Child Sexual Abuse Material (CSAM) (RIA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-07: NGI International Collaboration – USA and Canada (RIA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19: eXtended Reality Learning – Engage and Interact (IA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-14: eXtended Reality Technologies (RIA)

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh