Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platformDátum otvorenia: 16. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 21. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02

Rozpočet: 6 mil. Euro

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Cieľom výzvy je uľahčiť vytvorenie európskeho inovačného ekosystému pre kultúru a kreativitu zameraného hlavne na kultúrny a kreatívny priemysel. Takýto systém by mal rozhodujúcim spôsobom prispieť k budúcej prosperite Európy, jej blahobytu, sociálnej a kultúrnej súdržnosti, ako aj environmentálnej udržateľnosti.

Výzva: Research and innovation on cultural heritage and CCIs II- 2022 (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02)

Téma: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-01: A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform / Európsky inovačný ekosystém založený na kultúre a kreativite – platforma pre spoluprácu

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 17.5.2022