Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Univerzita z Litvy hľadá príležitosti

Kaunas University of Technology hľadá príležitosti sa na zapojenie sa do projektových návrhov v rámci programu Horizont Európa, Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, najmä v témach týkajúcich sa priemyslu.

Pozrite si profil organizácie

V prípade záujmu, kontaktujte priamo na kontaktoch uvedených profile.

V prípade ďalších otázok, neváhajte kontaktovať príslušné NCP z Národnej kancelárie Horizontu.

02.09.2021, erh