Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Univerzita v Dublina hľadá partnerov do projektu v Zdraví

Výskumná skupina v Dubline na City University(DCU) hľadá partnerov do výzvy v oblasti Zdravie: SC1-BHC-27-2018: New testing and screening methods to identify endocrine disrupting chemicals . Čítajte nižšie o ich odborných znalostiach.

Odborné znalosti Centra projektov FPC @ DCU – Fraunhofer pre zabudované bioanalytické systémy vo vzťahu k výzve SC1-BHC-27-2018.

Testovanie in vitro s použitím nových skríningových protokolov pre chemikálie s rozptýlením endokrinného systému (ED) smerom k stanoveniu nepriaznivých účinkov na zdravie a životné prostredie patrí priamo do právomoci FPC @ DCU. Máme silné zázemie pri miniaturizácii takýchto protokolov pre rýchlejšie a spoľahlivejšie snímanie malých molekúl využívajúcich mikrofluidné technológie (pozri: https://www.dcu.ie/fpc/publications.shtml). Sme ideálnym partnerom/kandidátom do konzorcia pre túto výzvu tým, že ponúkame nasledujúce odborné znalosti:

a. Vylepšené možnosti prípravy a detekcie vzoriek mikrofluidných látok mimoriadneho významu pri aplikácii v mieste potreby (napr. na pracovisku),

b. Vybudovanie nových kandidátov na testovanie ED na regulačné použitie na ľahko použiteľnej platforme,

c. Poskytnite podpory pri testovaní a hodnotení chemických látok na identifikáciu ED (najmä pri diaľkovom monitorovaní),

d. Príspevok k vypracovaniu medzinárodnej stratégie a usmernení pre testovanie ED a hodnotenie súvisiacich rizík / nebezpečenstiev.
 

Kontaktujte nás, prosím, ak poznáte akýchkoľvek vedcov, ktorí majú záujem spolupracovať s nami.

Kay Duggan-Walls, MSc

EU Programmes Officer, National Contact Point for Health, Horizon 2020

Research Strategy and Funding

Health Research Board – An Bord Taighde Sláinte

 

t +353 1 2345187|m +353 85 8868183

e kdugganwalls@hrb.ie| w www.hrb.ie  

Grattan House |67-72 Lower Mount Street

Dublin 2 | D02 H638