Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

UNED ako partner do projektov SWAFS

Ponúkame vám formulár vyhľadávanie partnerov od UNED, čo je Národná univerzita diaľkového vzdelávania. Okrem toho existuje 14 študijných centier a 3 skúšobné body v 13 krajinách Európy, Ameriky a Afriky. Univerzita udeľuje vysokoškolské a postgraduálne vzdelanie, ako aj kvalifikácie ako sú diplomy, certifikáty alebo ďalšie vzdelávacie jednotky. Majú záujem najmä o účasť v projektoch pre výzvy SwafS-01-2018-2019 (open schooling) a SwafS-15-2018-2019 (občianska veda).