Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ukrajinský partner hľadá partnerov pre oblasť ENERGY

Štátny podnik z Ukrajiny – “Experimental Design and Technological Bureau of E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine” (SЕ “EDTB of E.O. Paton EWI NASU”) – hľada partnerov do projektu v oblasti Secure, Clean and Efficient Energy v rámci Horizontu 2020.

Pozrite sa jeho požiadavky a pridajte sa k nim.