Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The Institute for the Development of Education (IDE) ponúka svoje skúsenosti

Ponúkame Vám formulár na vyhľadávanie partnerov od Inštitútu pre rozvoj vzdelávania (The Institute for the Development of Education – IDE), vedúcej chorvátskej mimovládnej organizácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania s bohatými projektovými skúsenosťami ako koordinátor, tak aj ako partner.

Ponúkajú svoje odborné znalosti pre nasledujúce oblasti (following topics):

SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education

SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations

SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation

SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science.