Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Španielsko-kanadské konzorcium hľadá partnera do projektu

Do výzvy programu Horizont 2020 s ID: LC-SC3-RES-36-2020 H2020 International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy (RIA), ktorá je zameraná na medzinárodnú spoluprácu s Kanadou v oblasti podpory zavádzania moderných technológií na výrobu biopalív a bioenergie (uzávierka výzvy: 1.9.2020) sa hľadá partner.

Pripravovaný projektový návrh je zameraný na efektívnu výrobu syntetického plynu – plynnej zmesi vodíka a oxidu uhoľnatého (syngas) a bio-oleja z tuhej biomasy. Konzorcium hľadá partnera – MSP (SME), ktorý bude zodpovedný za riadenie projektu, aktivity súvisiace s komunikáciou, šírením informácií, organizáciou školení a podujatí v rámci projektu.

 • Type of partner: Southern Europe SME,
  technological centers or other institutions related to energy sector
 • Specific area of activity of the partner:
  Energy sector
 • Task to be performed: Project management.
  Communication and dissemination activities of the project and its results,
  organization of workshops, events, etc.
 • EU / International project experience:
  Experience in International and European projects is needed.
 • Role of Partner Sought: SME with
  expertise in European projects management, will be in charge of the project management,
  communication and dissemination activities of the project and its results,
  organization of workshops, events, etc., emphasizing how the pathway
  technology selected for each case study will impact in terms of the
  techno-economic and life cycle analysis.

Kompletný profil ponuky nájdete tu: https://www.een.sk/pod/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020-spanish-canadian-consortium-looking-southern-europe-partner-related

Konečný termín na prejavenie záujmu (EoI) pripojiť sa do
konzorcia: 6. august 2020

Predpokladaná dĺžka trvania projektu: 3 roky

V prípade, ak by ste mali záujem o zapojenie sa do projektu s týmto zameraním kontaktujte, prosím, NCP: miroslava.tuzinska@cvtisr.sk, CVTI SR

Zdroj: een.sk, mit via kas