Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Science Shop Viedeň hľadá partnerov pre účasť v projektoch

Pozrite si formulár na vyhľadávanie partnerov zo Science Shop Viedeň, ktorý súvisí s niekoľkými témami programu Horizont 2020 pre roky 2018 a 2019.
 

Wissenschaftsladen Wien – Science Shop Viedeň – založený v roku 1991,  ide o nezávislý interdisciplinárny výskumný ústav, ktorý vykonáva výskum v reakcii na potreby a požiadavky neziskových organizácií, ako sú organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami, neziskové organizácie, miestne orgány a sociálne alebo environmentálne iniciatívy.

Majú rozsiahlu účasť na projektoch v oblasti SwafS a SiS.