Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

PS VB

V prílohe nájdete profil britského partnera, ktorý hľadá partnerov pre HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06 a HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01. Mohli by ste to, prosím, rozoslať do siete Net4Society?