Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuky z Veľkej Británie

Do pozornosti Vám dávame partnerské ponuky z Veľkej Británie, Univerzita z Lancastru, Middlesex University a University of Salford. Záujem majú o participáciu vo výzvach klastra 2 a 4.

Lancaster University vo výzve s názvom HORIZON-CL2-HERITAGE-2021-01-02: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation. Pozrite si profil.

Middlesex University:

Pozrite si profil prof.Mandeep K. Dhami z Middlesex University.

Pozrite si profil Dr Rima Saini (Social Policy Research Centre Co-Director) – témy klastra 2

Pozrite si profil Maria Jerez – témy klastra 2

Pozrite si profil Prof. Juan Carlos Augusto – témy klastra 4

University of Salford:

Pozrite si profil Christos Papanagnou z University of Salford, ktorý hľadá partnerov do výzvy: HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06 a HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo osobu uvedenú v profile.

V prípade ďalších otázok, neváhajte kontaktovať príslušné NCP z Národnej kancelárie Horizontu.

14.4.,kas