Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuky z Izraela

Výskumníci z Izraela hľadajú projektových partnerov na spoluprácu v tematickej oblasti klastra 2.

Orr Karassin z Open University of Israel, Department of Sociology Political Science and Communication má záujem o spoluprácu na výzve HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: Economic models and modern democracies.

Sara Kahn-Nisser z Open University of Israel má záujem o spoluprácu na výzvach:

•DEMOCRACY-01-01: The future of liberal democracy in Europe

•DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s Neighbourhood

•DEMOCRACY-01-09: Global Governance for a world in transition: norms, institutions, actors

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakty v prezentáciách alebo príslušné NCP.

13.7.2021, elz