Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka zo Slovinska

Univerzita v Ľubľane má záujem o vstup do konzorcia, ktoré pripravuje projektový návrh v rámci otvorenej vyýzvy v oblasti destinácie COMMUNITIES a podieľať sa na riešení problémov nastolených témou HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-01 Grasping rural diversity and strengthening evidence for tailored policies enhancing the contribution of rural communities to ecological, digital and social transitions.

Ponúka kľúčovú expertízu nasledovne:  

  • benchmarking a monitoring environmentálnych, ekonomických a sociálnych indikátorov (v turizme) s využitím moderných digitálnych nástrojov;
  • data management – expertízu a technológiu;   
  • vysokovýkoné počítačové služby pre (big) dáta analýzu;
  • tvorba politiky udržateľného turizmu, podnikateľské modely udržateľného turizmu;
  • stimulácia pro-environmentálneho správania turistov;
  • posúdenie spokojnosti miestnych rezidentov s rozvojom turizmu.

Kompletná ponuka vrátane kontaktov je v prílohe na stiahnutie.

Zdroj: NCP network, 18.8.2021, nakh